Arkiv:

Rätten till fritid

I FN:s Barnkonvention finns det tydligt nedskrivet att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Det innebär att det lokalt där barn och unga lever sina liv måste finnas möjligheter att aktivera sig på ett utvecklande och stärkande sätt. Det är anledningen till att Bjuvs kommun, både i sitt visionsarbete och i verkligheten, […]

Tredje dialogmötet i Bjuv :: Vi sammanfattar!

Det tredje och avslutande dialogmötet ägde rum i går kväll i Bjuv. Konsulterna presenterade två förslag av det material vi tidigare arbetat fram i grupperna. Nya gruppindelningar, och nu bestod uppgiften i att diskutera de två förslagen, välja det som vi föredrog och sedan med hjälp av ”klippa och klistra” göra de ändringar och förbättringar vi såg som viktiga […]

Följ arbetet med Söderåsbanan

Nu rustar Trafikverket upp Söderåsbanan mellan Åstorp, Billesholm och Teckomatorp. Syftet med upprustningen är att öka godstrafiken och införa persontrafik på banan. Det betyder att tågen beräknas stanna i Billesholm år 2020. Arbetet sker i tre etapper. Etapp 1 handlar om upprustning av nya kontaktledningar. Under etapp två fortsätter upprusningen med mötesspår och gång- och cykeltunnlar. […]

Under tisdagkvällen kom turen till Billesholm för det andra dialogmötet kring planprogrammen. Precis som i Bjuv fick deltagarna beskriva  sina tankar om Billesholms utveckling med hjälp av klossar, snören, lim och tejp. Slutligen presenterades resultaten för varandra. Nästa dialogmöte i Billesholm äger rum den 2 december. Läs mer om dialogmötena och planprocessen

På tisdagskvällen hölls det andra dialogmötet av tre i Bjuv. Den här gången fick vi prova på att beskriva våra tankar om Bjuvs utveckling med hjälp av klossar, snören, lim och tejp. Ett trettiotal personer, unga och äldre arbetade intensivt i olika grupper. Stämningen var på topp och mycket kreativ och som avslutning presenterade vi resultatet för varandra. Konsulterna […]

Skateparken på gång

          I parken, bakom biblioteket i Bjuv, växer kommunens nya skatepark fram. – Skateparken uppfyller kriterierna för att hålla riktigt stora tävlingar i till exempel skate, säger Kent Andréasson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Men självklart ska främst parken användas för alla som vill åka skateboard, kickboard, inlines och bmx. Skateparken […]