Arkiv:

  Under våren 2015 kommer Familjecentralen i Bjuv att erbjuda en kurs i pedagogisk familjedokumentation. Föräldrarna kommer att ha möjlighet att skapa en fotodagbok som bevarar barnets historia. Tanken är att lyfta in barnets perspektiv i materialet ,med hjälp av bilder på barnet och andra betydelsefulla personer i dess närhet skapas fotodagboken.  Bilderna kommer att hjälpa […]

Härligt slut på året!

  Hösten har kantats med en del sena dialogkvällar, totalt sex stycken. Kvällarna symboliserade öppenhet, framtidstro och lekfullhet. Att beskriva dialogkvällarna i en liten text är lite orättvisande då vi här och nu sällan kan komma i närheten av den härliga känslan som fanns på plats. Dialogkvällarna må vara över, men det innebär inte att […]