Arkiv:

Bjuv i topp i Avfall Sveriges Miljöindex

Varje år sammanställer Avfall Sverige statistik över avfallshanteringen i Sverige. Man mäter bland annat miljön inom avfallshanteringen och får genom detta fram ett miljöindex.   I mätningen för 2013 (mätningen för år 2014 publiceras under hösten 2015) placerar sig Bjuvs kommun på andra plats. I Vision Bjuv 2020 lyfts miljön fram som ett särskilt viktigt […]

Visionsarbetet handlar om utvecklingen av kommunen. Hur kan vi flytta fram våra positioner och testa nya vägar? Detta handlar också om kommunikation. Hur kommunicerar vi idag med våra målgrupper? Med bjuvsbor,  potentiella bjuvsbor, företagare med flera? Vi använder oss av de traditionella kanalerna, som till exempel vår hemsida www.bjuv.se.  Men det finns andra och nya vägar att […]