Arkiv:

Jag älskar mitt jobb

Jag älskar mitt jobb! Att arbeta med arbetsmarknadsfrågor är oerhört spännande och utvecklande. På Arbetsmarknadsenheten stöttar vi medborgare vidare till arbete eller studier. För att kunna göra detta är kunskapsspridning oerhört viktigt, idag befinner vi oss i ett globalt sammanhang och i ett informationssamhälle. Den digitala verkligheten ger oss många val, vi kan lätt ta […]

Med mål i sikte!

  Snart går vi mål… Kreativa och roliga samtal. Klippande. Klistrande. Fniss.  Gott kaffe. Brödsmulor. Sena kvällar. Modiga ungdomar. Medborgare som vet vad de vill. Vackra färger på en karta. Pyttesmå brickspel. Inspirerande bilder. Drömmar. Framtidstro. Vacker ek. Ny pågatågsstation. Stationshus som får nytt liv. Barnens perspektiv. Gång och cykelvägar. Ny lekplats. Trygghetsboende. Småhus. Bygga […]

Öppen dagverksamhet för äldre i Bjuvs kommun

I september 2013 startade en helt ny öppen verksamhet för äldre i Bjuvs kommun. Det riktar sig till äldre som bor i ordinärt boende som känner att de är i behov av social stimulans. De äldre behöver inget bistånd från kommunen för att besöka oss. Dagverksamheten ligger på Varagården. En bit av matsalen är avsatt […]

Inspiration :: Knyta nutid till framtid

Visionen för Bjuvs kommun är att nå det bästa boendet, ett medvetet miljöarbete och ett gynnsamt företagsklimat. Arbetet med att komma dit tar utgångspunkt i, och får inspiration av, de rika värden som de kulturhistoriska miljöerna i Bjuvs kommun representerar. Bebyggelsen i vår kommun berättar hur tidigare generationer tagit till sig de bästa förebilderna, ofta […]

Världen förändras – och vi med den

  Världen förändras – och vi med den. Det som var rätt och riktigt då behöver inte per automatik vara rätt och riktigt idag eller imorgon. Av den anledningen behöver vi alla titta oss runt för att få syn på var vi är och vart vi ska. I en tid för länge sedan var tiden […]