Arkiv:

Vision är något man vill uppnå, ett framtida tillstånd som inte har krav på att vara realistiskt, tidsbundet eller mätbart. Vision är en önskvärd bild av framtiden som underlättar strategier att arbeta mot, en ledstjärna som inspirerar och driver på utveckling och som hjälper i besluten av strategiska val för framtidens bästa. En vision är […]

Att sammanställa, följa upp och analysera det vi gör för att göra ännu bättre är en självklarhet i vårt arbete. Att titta i backspegel för att hitta förklaringar till det som hände, för att vi ska kunna göra bättre eller fortsätta att göra lika bra, är ett måste för att ge våra barn och ungdomar en […]

Första visionskvällen i Bjuv

Torsdagen den 31 mars hölls den första av två visionskvällar som ska stötta arbetet med att revidera Bjuvs kommuns vision. På plats i Varagårdsskolans aula fanns politiker, tjänstepersoner och ungdomsfullmäktige för att diskutera kvällens tema ”Hur formar vi vårt Bjuv utifrån både vart vi kommer ifrån och vart vi vill?” Arbetet under kvällen bestod bland […]

När marken rämnar under fötterna

Det finns tillfällen då marken tycks rämna under fötterna och de förutsättningar som var så självklara förändras från en dag till en annan. Igår var en sådan dag. Då kom det oväntade beskedet att Findus lägger ner sin produktion och lämnar Bjuv. Exakt vad det betyder för framtiden är det ingen som vet men det […]