Arkiv:

    Att ha en tydlig vision att jobba efter ger en struktur i vardagen samt hjälper oss att fatta rätt beslut. Bilden som jag försöker kommunicera till alla medarbetare inom kultur- och fritid är att våra värderingar – KRAFT (Kompetens, Respekt, Ansvar, Förtroende och Tillgänglighet) är som ett staket vi ska hålla oss inom […]