Standard   |     3 april, 2017

Välkommen, välkommen hit. Vem du än är, var du än är!

Mitt namn är Carina Järold-Mattson. Jag arbetar sedan augusti 2012 som avdelningschef för Avdelningen för arbete och tillväxt i Bjuvs kommun. Avdelningen ansvarar för Socialtjänst för vuxna, kommunala arbetsmarknadsinsatser, Vuxenutbildning och Gymnasiets IM-program samt Integrationsfrågor. Jag har förmånen att ingå i kommunens ledningsgrupp och jag vill berätta min historia i Bjuvs kommun och med perspektivet av Vision 2030.

1980 började jag min yrkeskarriär som vikarierande lågstadielärare på Skeneholmsskolan i Billesholm. Jag hade just flyttat från Stockholm till Skåne med kärleken som vägvisare. Några terminer senare fick jag även möjlighet att jobba kvällar med en studieklass på Komvux, som trots många år i Sverige inte lärt sig svenska nämnvärt. Klassen bestod av ett glatt gäng äldre damer och herrar från forna Jugoslavien. Till vardags arbetade dom på Findus. Vi tillbringade många kvällar under ett år innan våra vägar skildes. Det var starten på min kommande yrkesinriktning. Den glädje och värme jag kände att jag kunde ge men framför allt fick tillbaka, gjorde att jag 1982 valde att gå vidare till Åstorps kommun som familjepedagog. En titel som utplånats med åren. Senare blev det Flyktingssamordnare och idag en mer politisk korrekt titel, Integrationssamordare.

Jag stannade 17 år i Åstorp främst för att mitt uppdrag kändes viktigt. Först kom de sino-vietnamesiska båtflyktingarna, sedan chilenarna tätt följda av libaneserna. I slutet av 80-talet och början av 90-talet var det iranier, syrier och flyktingar från Irak. Flyktingarna från Balkan utgjorde en av 90-talets största flyktinggrupper. På den tiden hade kommunerna hela ansvaret för flyktingmottagandet. Energin hos oss som arbetade med flyktingar fanns i att samordna samhällsinsatserna och stödja var och en från dag ett, till dagen då de fick ett arbete. Först av allt en bostad att starta sitt nya liv i, sjukvård som trygghet, barnomsorg och skola för kunskap och gemenskap, svenskundervisning som underlättade nya vänskapsband, kontakt med arbetsförmedlingen, föreningslivet, bankkontakter, stöd och råd men framför allt motivationsarbetet med varje människa. Orka hålla i.

Otaliga gånger har jag suttit med familjer som strandat på vägen mot deras drömmar men där tryggheten för barnen och omsorgen från grannar och nya vänner gjort att de trots allt kunnat gå vidare. Än idag träffar jag personerna från den här tiden som kommit till rätta i samhället och bidrar till vår välfärd. Vi står inför enorma demografiska utmaningar med pensionsavgångar som ska fyllas av nya medarbetare. Vi måste se lönsamheten i att investera i integration. En investering som börjar med en bostad som leder till trygghet som leder till arbete.

Vision 2030 har som jag ser det, allt det som behövs för att kunna välja att våra nya medborgare ska bidra till vår gemensamma välfärd framöver. Inom min avdelning jobbar vi med framför allt, visionen utifrån jämlikhet i olikhet, eftersom våra klienter är de som inte lever på lika villkor som majoriteten i kommunen. Dom står utanför samhället eftersom de inte har ett arbete och därmed egenförsörjning. De kan inte fullt ut påverka sitt eget liv. Vår uppgift är att skapa jämlika förutsättningar för dessa personer med hjälp av bostäder, utbildning och vägen till ett jobb.

Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi spännande och mångfacetterat samhälle genom att ta till vara på människors olikhet och styrkor”

Välkommen, välkommen hit

Vem du än är, var du än är.

/ Musikgruppen Kent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Järold-Mattson
Avdelningschef för Avdelningen för arbete och tillväxtKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *