Kategori: Skatepark

En vision är en hand i ryggen på politiker, tjänstepersoner och medborgare som driver oss framåt och vägleder. För kultur och fritid är det extra viktigt eftersom vår riktning sällan bestäms av lagar och regler. Vår riktning utgörs oftast av just vilja. Viljan till en meningsfull fritid och viljan till starka upplevelser. En stark och […]

Rätten till fritid

I FN:s Barnkonvention finns det tydligt nedskrivet att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Det innebär att det lokalt där barn och unga lever sina liv måste finnas möjligheter att aktivera sig på ett utvecklande och stärkande sätt. Det är anledningen till att Bjuvs kommun, både i sitt visionsarbete och i verkligheten, […]

Skateparken på gång

          I parken, bakom biblioteket i Bjuv, växer kommunens nya skatepark fram. – Skateparken uppfyller kriterierna för att hålla riktigt stora tävlingar i till exempel skate, säger Kent Andréasson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Men självklart ska främst parken användas för alla som vill åka skateboard, kickboard, inlines och bmx. Skateparken […]