Kategori: Skolan

Rätten till fritid

I FN:s Barnkonvention finns det tydligt nedskrivet att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Det innebär att det lokalt där barn och unga lever sina liv måste finnas möjligheter att aktivera sig på ett utvecklande och stärkande sätt. Det är anledningen till att Bjuvs kommun, både i sitt visionsarbete och i verkligheten, […]