Kategori: Söderåsbanan

Följ arbetet med Söderåsbanan

Nu rustar Trafikverket upp Söderåsbanan mellan Åstorp, Billesholm och Teckomatorp. Syftet med upprustningen är att öka godstrafiken och införa persontrafik på banan. Det betyder att tågen beräknas stanna i Billesholm år 2020. Arbetet sker i tre etapper. Etapp 1 handlar om upprustning av nya kontaktledningar. Under etapp två fortsätter upprusningen med mötesspår och gång- och cykeltunnlar. […]