Kategori: Visionen

När delar av världen går i en riktning mot enfald, slutenhet, intolerans och gör skillnad på människor, bestämmer sig politikerna i Bjuv för att vi ska gå i motsatt riktning. När ordförande igår kväll slog klubban i bordet och kommunfullmäktige därmed beslutade om Bjuvs nya vision, är det ett klart ställningstagande för ett Bjuv som […]

Det går ju nästan inte att undvika fotbollsreferenser just nu. Även om en nu inte är någon stor fotbollsfanatiker. Det är halvtid för visionsarbetet och våren har varit full av aktivitet. Du som har följt oss vet att vi under våren har träffat engagerade förtroendevalda och medarbetare och diskuterat olika framtidsfrågor. Flera hundra tankar och idéer har samlats in […]

Första visionskvällen i Bjuv

Torsdagen den 31 mars hölls den första av två visionskvällar som ska stötta arbetet med att revidera Bjuvs kommuns vision. På plats i Varagårdsskolans aula fanns politiker, tjänstepersoner och ungdomsfullmäktige för att diskutera kvällens tema ”Hur formar vi vårt Bjuv utifrån både vart vi kommer ifrån och vart vi vill?” Arbetet under kvällen bestod bland […]

En vision är en hand i ryggen på politiker, tjänstepersoner och medborgare som driver oss framåt och vägleder. För kultur och fritid är det extra viktigt eftersom vår riktning sällan bestäms av lagar och regler. Vår riktning utgörs oftast av just vilja. Viljan till en meningsfull fritid och viljan till starka upplevelser. En stark och […]

Igår träffades arbetsgruppen som ska vara med och ro i land arbetet med att revidera kommunens vision. Vi diskuterade bland annat det förra visionsarbetet som genomfördes 2010 och vad vi kan lära oss av hur arbetet gick till och hur resultatet blev. En vision är för mig ett sätt att få människor att känna kraft […]

God fortsättning och gott nytt visionsår!

Kommunfullmäktige har gett oss i uppdrag att uppdatera vision 2020! Tina Petersson heter jag och jobbar som kommunstrateg i Bjuvs kommun. Mitt jobb handlar bland annat om att arbeta med mål och styrning och hur vi ska se till att vi hänger ihop och går i takt. Från vision till verksamhet. I budgeten för 2016 […]

Vårens dialogmöten i Ekeby

Nu är det dags att påverka Ekebys framtid! I höstas togs förslag till planprogram fram i Billesholm och Bjuv. Under flera roliga, välbesökta och innehållsrika kvällar diskuterade och påverkade invånarna sin framtida kommun. Nu har turen kommit till Ekeby. Var med att påverka Den 6 maj, 20 maj och 3 juni kl 18-21 är du […]

Snart släpper Bjuvs kommun lediga småhustomter i Billesholm. Tomterna ligger på Kungsgårdsområdet, nära natur, kommunikationer och skola. Läs mer om tomterna  Billesholm växer och utvecklas. År 2020 stannar persontågen och inom kort börjar arbetet med nya perronger på stationen och en ny gång- och cykeltunnel. Läs mer om tågstoppet

Snart är det Ekebys tur

Snart är det dags att köra igång med planprogram för centrala Ekeby! I höstas togs förslag till planprogram fram i både Billesholm och Bjuv. Under flera roliga, välbesökta och innehållsrika kvällar diskuterade och påverkade invånarna sin framtida kommun. Nu har turen kommit till Ekeby. Datum och plats presenteras inom kort så håll utkik.