Standard   |     10 februari, 2017

Det som inspirerar mig mest med den nya visionen är att den ger framtidstro!

Kollage Kof

 

 

Att ha en tydlig vision att jobba efter ger en struktur i vardagen samt hjälper oss att fatta rätt beslut. Bilden som jag försöker kommunicera till alla medarbetare inom kultur- och fritid är att våra värderingar – KRAFT (Kompetens, Respekt, Ansvar, Förtroende och Tillgänglighet) är som ett staket vi ska hålla oss inom för att lyckas och visionen är vår ledstjärna som vi jobbar målinriktat fram emot. Inom staketet finns det gott om utrymme för att våga vara nyskapande.

Med KRAFT som fundament och Vision 2030 som ledstjärna ska verksamheterna inom kultur- och fritid skapa självklara sammanhang, mötesplatser och samarbetsformer med syftet att inspirera, bilda och utmana alla människor i Bjuv.

Om alla medarbetare ”andas” visionen blir det lättare att jobba och samverka i vardagen. Vi har gemensamma mål, som är en del av en tydlig målkedja från visionen och hela vägen ner till aktiviteter i våra verksamheter. Alla inom kultur- och fritid har varit med att ta fram egna verksamhetsmål utifrån nämndens mål, vilket skapar delaktighet och en gedigen känsla och förståelse för vart vi är på väg. Det är vad jag kallar att ”andas” en vision – att visionen är framtagen tillsammans med politiker och medarbetare i Bjuv och att alla våra medarbetare sedan har varit med att diskutera och formulera vad visionen innebär för vår verksamhet samt vilka arbetssätt och val det leder till i vardagen.

Det som inspirerar mig mest med den nya visionen är att den ger framtidstro och visar på en tydlig vilja att skapa ett samhälle i förändring. Ett samhälle, där näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun, som erbjuder kreativitet och folkliv samt en skola med hög kvalitet. Med utgångspunkt i visionen ska vi varje dag skapa verksamheter och aktiviteter, som speglar och möjliggör delaktighet för alla i Bjuvs kommun. En viktig del för ett samhälle är naturligtvis nästa generation. Att vi tydligt beskriver att våra verksamheter inom kultur- och fritid ska skapa engagemang, ge redskap samt möjligheter för alla att hantera en föränderlig omvärld och göra kloka livsval känns motiverande och utmanande.

Vi jobbar med visionen på ett verksamhetsnära sätt, vilket gör den mer spännande att jobba utifrån. En vision eller verksamhetsplan får aldrig bli ett dokument, som finns någonstans men ingen riktigt känner till. Därför kommer vi fortsatt att jobba aktivt med våra definierade verksamhetsmål utifrån visionen.

För att möjliggöra att vi tillsammans jobbar framgångsrikt med visionen i våra verksamheter varje dag är det naturligtvis mycket viktigt att skapa förutsättningar för delaktighet, arbetsglädje och ett aktivt medarbetarskap för alla inom verksamheten. Att såväl ledning som medarbetare uppmuntrar varann till detta möjliggör nya arbetssätt och kreativitet, som leder oss framåt.

Så ja – ”kultur- och fritid” vill skapa Puls i tryggheten, kraft i nyskapande, jämlikhet i olikhet samt ha ett fokus på nästa generation inom alla våra verksamheter varje dag, vecka, månad och år!

Katja Brandt
Verksamhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen

 

FullSizeRenderKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *