Standard   |     23 mars, 2017

En budget full med visioner!

I kölvattnet av att vi har en ny vision, som vi dessutom är väldigt stolta över och som ger oss mycket energi, uppkommer frågan kring hur vi på olika sätt i vår vardag bäst använder oss av den visionen som spegel och säkerställer att allt vårt arbete går i linje med visionen. Då blir visionen en kraftfull vägvisare som säkerställer att alla delarna bidrar till helheten och drar oss mot visionen. Lite som en fyr.

För egen del handlar arbetet just nu om att hantera tre år:

2016; som är på väg fram med årsredovisning och analyser om året som gått

2017; som är högst aktuellt och säkerställa en god uppföljning av våra resultat och ekonomi.

2018; där vi nu har påbörjat arbetet med våra förutsättningar för budget 2018 och plan 2019-2020. Så, på ett sätt är det 5 år som just nu ligger framför eller bakom oss och som är viktiga för oss att hantera. Antingen att dra lärdomar av eller att skapa förutsättningar för!

Den viktiga frågan för mig blir då hur Bjuvs kommuns budget blir mer visionär? Hur skapar vi i Bjuv de bästa ekonomiska förutsättningarna för oss så att budgeten ger verksamheten förutsättningar att bidra till att vår vision blir verklighet och göra de satsningar som vi behöver. Det är en utmaning att ha en visionär budget utan att bli flummig eller inte nå upp till formella krav. Det är fortfarande pengar, procent och antal som skall beräknas och prognostiseras på olika sätt. Plus och minus helt enkelt. Våra föränderliga ekonomiska förutsättningar, befolkning, skatter och mycket annat behöver hanteras. Verksamheternas utmaningar, förändringar och annat som påverkar behöver analyseras. Och inte minst vad politiken vill.

Jag tänker för egen del mycket på innebörden av ”Nästa generation i fokus”. Det är för mig en viktig vägvisare för att säkerställa våra ekonomiska besluts långsiktiga konsekvenser. Vad lämnar vi efter oss till nästa generation? I form av ekonomiska förutsättningar, belåning, investeringar och mycket mer. Som väl är passar det väl in i begreppet ”God ekonomisk hushållning” som är en viktig del av granskningen av kommunens ekonomi och ett kärt ämne för revisionen.

Jag tänker även mycket på ”Kraft i nyskapande”. Hur släpper vi loss kraften att vara med och skapa nytt? Hur nyttjar vi som kommun alla de möjligheter som finns i användandet av ny teknik och digitalisering. Personligen tror jag att vi bara har sett början och rätt använt ge oss stora möjligheter.

Så var med i resan att forma ett helt samhälle. Mot budget 2018!

Samuel Sköld

Ekonomichef Bjuvs kommun

 Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *