2 mars, 2015

Varför behöver vi en vision?

Alice i underlandet sa ”Om du inte vet vart du ska spelar det ingen roll vilken väg du tar”.
Samma sak gäller för en kommuns utveckling. Vårt samhälle och kommunens verksamheter utvecklas hela tiden och vi måste anpassa och forma vårt arbete så att vi möter de nya behov som finns.

Två krafter som styr oss

Det är huvudsakligen två krafter som driver utvecklingen av en organisation: tryck- och dragkrafter. Vi ”tvingas” eller trycks framåt av vår historia och av de förändringar i omvärlden som påverkar vår verksamhet. Dessa tryckkrafter kan vi inte påverka, vi kan bara skapa ett förhållningssätt till dessa krafter. Samtidigt dras vi framåt av våra inre önskningar och behov. Vi vill uppnå något särskilt eller vara på ett visst sätt i framtiden. Dessa dragkrafter är faktorer som vi själva kan påverka och styra över.

 

tryck-och-dragkrafter

 

 

 

 

Visionen har en avgörande roll för att utveckla kommunen

Visionen är avgörande för att utveckla hållbara mål och strategier. Robusta mål och strategier baseras både på omvärldens förändringar, vad vi måste/bör förhålla oss till, och vad organisationen kan genomföra, det vill säga vilka resurser och förutsättningar kommunen har och vad kommunen vill, det vill säga kommunens vision.

Många organisationer utgår från vad de kan, men det är inte tillräckligt. Särskilt inte om det man kan idag visar sig vara föråldrat i framtiden. I stället behöver man förstå förändringarna i omvärlden, det som vi påverkas av men inte själva kan styra över. Detta omvärldsperspektiv visar vad vi bör förhålla oss till och bör göra.

Strategierna ska också hjälpa oss att uppnå det vi vill vara i framtiden – det som beskrivs i visionen.
Utan en tydlig vision blir det svårt att veta vart vi ska gå eller vilken väg vi ska ta.

vad-visionen-bygger-pa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår vision visar vägen på vår utvecklingsresa

Vår vision ska fungera som en fyr på den utvecklingsresa kommunen gör.  Vi vet att de vägval vi gör formar kommunens utveckling. Vår vision består av ett starkt ledljus som visar vart vi är på väg och vad kommunen står för. Men det viktigaste med en fyr är att den består av rejäla byggstenar så att den står stadigt även när det blåser. Vår vision består därför inte bara av ledljuset ”Var med och forma ett helt samhälle” utan också av våra fyra byggstenar Puls i tryggheten, kraft i nyskapande, nästa generation i fokus och jämlikhet i olikhet.

Dessa byggstenar visar vad vi står på för grund och vilken utveckling kommunen vill se framöver.

Genom visionen vet vi vart vi som kommun ska och kan därför ta stöd och hjälp i visionen både i stora och små vägval längs resans gång. Arbetet med att förverkliga visionen pågår hela tiden, i stort och smått, och vi gör det tillsammans, invånare, företag, medarbetare, föreningar och organisationer.

Vi hoppas att du vill vara med och forma ett helt samhälle tillsammans med oss!