28 november, 2016

Hur visionen togs fram

Under 2016 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till kommunstyrelsen att revidera kommunens vision.

Bakgrunden till att kommunens vision behövde uppdateras var att den dåvarande visionen gällde till 2020, och med bara fyra år kvar var det därför dags att se framåt. Vad ska nästa steg för Bjuvs kommun vara, vilka utmaningar och möjligheter finns? Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut om ett antal år?

Hur gick arbetet till?
Med ovanstående frågor i bakhuvudet startade processen med att ta fram kommunens reviderade vision. Utgångspunkter för arbetet med visionen var följande:

Visionen skulle ta utgångspunkt i nuvarande vision och vi skulle behålla det som fungerar och utveckla det som behöver utvecklas.

– Processen skulle vara inkluderande och ge både medarbetare och förtroendevalda möjlighet att bidra.

– Bjuvs profil och styrkor skulle tas hänsyn till i arbetet

– Bjuvs plats i omvärlden och närvärldens mål och visioner skulle tas hänsyn till i arbetet.

– Visionen skulle främst utformas som ett styrande verktyg för organisationen, det vill säga förtroendevalda och medarbetare, men resultatet av visionen ska komma invånarna till nytta.

– Vi skulle ta vara på det som är bra men våga tänka nytt och utmana den nuvarande visionen.

– Arbetet med att forma visionen inleddes med tre tillfällen under våren 2016 då politiker, medarbetare och ungdomsfullmäktige bjöds in för att på olika sätt ta del av aktuella ämnen, ge  synpunkter och diskutera Bjuvs kommuns framtid.

En analysgrupp med medarbetare från samtliga förvaltningar arbetade sedan fram ett förslag till reviderad vision. Förslaget förankrades och bearbetades av referensgrupper bestående av både politiker och medarbetare. För att skapa en bred förankring bjöds politiker från samtliga partier i fullmäktige in till en partiöverskridande referensgrupp.

Under hösten 2016 presenterades sedan ett förslag till reviderad vision och kommunfullmäktige antog visionen den 24 november 2016.

 

Mingel.

Matilda Jönsson, Celia Fridehjelm och Ellen Åberg från ungdomsfullmäktige anmäler sin ankomst.