Standard   |     9 september, 2016

Vad behöver man kunna 2030?

schema

 

Vad lär man sig i skolan och förskolan om 14 år? Vad behöver man kunna för att möta den framtid som väntar när barn och ungdomar lämnar grundskolan 2030? 14 år går fort men den utveckling som sker och det informationsflödet som finns tror jag kommer innebära stor förändringar inom skolvärlden. Vilka förändringar? Jag konstaterar ödmjukt att jag 2030 förmodligen kommer le lite åt den framtidsbild jag hade idag. Självklart funderar och siar jag tillsammans med övriga i utbildningsvärlden och vi arbetar för den framtid som vi, genom den kunskap vi har idag, tror kommer vara. Samtidigt är vi väl medvetna om att alla stora ”uppfinningar” har lett till förändringar för samhället och individen som ingen ens kunnat gissa.

 

Dagens unga tar, redan idag, reda på saker i samma stund de har frågan, de letar upp filmer på Youtube där någon förklarar ett svårt matematiskt problem eller letar upp en föreläsning på universitetsnivå om internationell historia. De lär sig spela instrument genom youtubefilmer, lär sig språk genom att prata med andra unga i en annan del av världen eller driver ett eget företag online. Man lär sig inte något för att skolan säger att man ska, man lär sig något för att man ser att man har nytta av det. Jag är helt säker på att ämnena, som står på schemat idag, kommer ändras. Visst behöver man lära sig läsa, skriva och räkna. Det är baskunskaper som fortsatt kommer vara viktiga. Jag är helt säker på att programmering kommer vara ett obligatoriskt språk i skolan redan inom en snar framtid och detta kommer vara en självklarhet 2030.

 

Jag tror att det 2030, deltar flera lärare i olika forskningsprojekt.  Det är en styrka att tillsammans arbeta med att ”på riktigt” pröva olika undervisningsmetoder direkt i verksamheten. Det är med säkerhet och genom beprövad erfarenhet som lärarna i Bjuv väljer rätt metod för en grupp eller varje enskild individ.

 

Det jag också är säker på är att vi kommer ha en skola med välinformerade och medvetna elever, där individens rättigheter och behov kopplat till utbildning är väl kända hos både elever och föräldrar. Att tillgång till information och kompetenser som idag endast är för begränsade grupper är väl kända för den ”vanliga medborgaren” ställer krav på alla som arbetar inom utbildning. Detta krav kommer bemötas proffsigt, kompetent och med ett stort hjärta, av alla som arbetar inom barn och utbildning i Bjuvs kommun. Vi kommer också ha en skola med elever och en förskola med barn som vet sina skyldigheter och tar ansvar för dem. Man tar på riktigt ansvar för att den miljö och värld vi lever. I förskola och skola kommer miljö och hållbar utveckling vara ämnen på schemat och våra barn och ungdomar är mycket väl medvetna om ordet klimatneutralt.

År 2030 har vi fortsatt hög måluppfyllelse i grundskolan, oavsett vilka ämnen som står på schemat. År 2030 är våra barn och ungdomar väl förberedda för den framtid som väntar dem. De är trygga, kunniga och självsäkra för att klara alla de utmaningar som livet erbjuder oss 2030.

Lina Kenthsdotter Persson

Kvalitetsutvecklare

Barn- och utbildningsförvaltningenKommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *